Projekt apartamentu mieszkalnego – Szczecin 2010

inwestor: prywatny
adres: Szczecin
rok: 2010