Przedszkole Miejskie w Gorzowie Wlkp.

inwestor: Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
adres: Ul. Madrycka/Osiedle Europejskie w Gorzowie Wlkp.
rok: 2017

 Projekt koncepcyjny przedszkola miejskiego opracowany razem z Programem Funkcjonalno-użytkowym. Zgodnie z wytycznymi Inwestora  budynek  parterowy z wewnętrznym dziedzińcem,  z płaskim dachem, przeznaczony  na 8 oddziałów przedszkolnych dla 200 dzieci. W obiekcie  przewiduje się również szatnię, salę gimnastyczną, salę do zabaw, oraz kuchnię, pomieszczenia administracyjne i zaplecze techniczno – magazynowe. Obiekt umieszczono w północnej części działki, zapewniając  możliwość wykonania wjazdu na działkę  oraz zaprojektowanie przed budynkiem parkingu dla samochodów osobowych i wykonanie dojazdu pożarowego. Na terenie projektuje się również place zabaw dla dzieci, zieleń ogrodową, elementy małej architektury, alejki, ławki, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia zieleni, w tym wysokiej,  ogrodzenie działki. Główne wejście do budynku od strony północnej.  Budynek posiada dodatkowe wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne prowadzi do hallu wejściowego, stanowiącego centralną część obiektu, z dostępem do części administracyjno – biurowej, sali gimnastycznej i szatni dla dzieci. Wszystkie sale dla dzieci – oddziały posiadają wydzieloną łazienkę, schowek oraz wyjście na taras i place zabaw. Kuchnia z osobnym wejściem dla dostaw umieszczona w pobliżu dojazdu, od strony północnej. Przewiduje się rozwożenie posiłków na wózkach do oddziałów. Dostępne od zewnątrz projektuje się: WC dla dzieci, pomieszczenie ogrodnika, węzeł cieplny. Obiekt w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.